SVn: Starterslening blijft ingewijzigde vorm bestaan

Huidige Starterslening
Voor de Starterslening is bij het wijzigen van de fiscale regels voor hypotheekrenteaftrek in januari 2013 voor drie jaar een uitzondering gemaakt. Voor deze lening geldt niet de verplichting om vanaf de eerste dag lineair of annuïtair af te lossen om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek. Deze uitzondering eindigt echter op 31 december 2016.

Nieuwe Starterslening
De Starterslening krijgt vanaf 2017 een vervolg en blijft in de basis hetzelfde: lokaal aangeboden, de eerste drie jaar maandlastenvrij, daarna fiscaal aftrekbare rente en geborgd door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Aan de Starterslening wordt een Combinatielening toegevoegd. Uit deze lening wordt de verplichte aflossing betaald, waardoor ook met de Starterslening aan de verplichte aflossingseis wordt voldaan. De Combinatielening loopt dus net zoveel op als de starterslening afneemt. Starters houden zo recht op renteaftrek, maar zien wel hun schuld op de gewone standaardlening oplopen. De Combinatielening valt niet onder de borg van de WEW, maar in geval van een verliesdeclaratie neemt SVn de resterende Combinatielening voor haar rekening.

Starters op de woningmarkt die na 1 oktober 2016 een lening aanvragen, ontvangen automatisch een offerte voor de gewijzigde Starterslening.


Dit artikel is geschreven naar inzicht van 18 september 2016. SEH heeft bij het schrijven en redigeren van de tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. SEH is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van eventuele onjuistheden in deze tekst.

Bron: mijnerkendfinancieeladviseur.nl