Aankoop woning Uitstellen?

Kopers die nu een woning zoeken rond een marktwaarde van €265.000,= kunnen een flink financieel voordeel behalen door hun aankoop uit te stellen tot in 2018. Een hypotheek met NHG-rente is flink lager dan een hypotheek zonder NHG-rente. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er in 2018 minder kan worden geleend ten opzichte van de waarde van de woning. De maximale verstrekking daalt van 101% van de marktwaarde naar 100% van de marktwaarde (na eventuele verbouwing). Wanneer er sprake is van energiebesparende voorzieningen is het maximum, naar verwachting, 106%. Tweeverdieners kunnen naar verwachting iets meer lenen op basis van hun inkomen. De definitieve normen worden de komende maanden bekend gemaakt. Om onder de normen van 2017 te vallen moet de financieringsaanvraag, behoudens wijzigingen in het beleid vanuit de overheid, volledig zijn afgerond voor 01-01-2018. Naar verwachting zal dit leiden tot stressvolle momenten voor aanvragers die onder de normen van 2017 hebben aangekocht en onder die normen willen vallen.